އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ބާތިލުކުރެވުނު މަގާމުތަކުގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީހު ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

އަސާސްތައް

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމްފުރާތަކުގެ އިންތިހާބީ އުސޫލް 2023

ގޮފި ގަވާއިދު

އަސާސީ ގަވާއިދު