އިންތިހާބުތައް

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބު

SHARE

އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބު: ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި އަދި ވޯޓުލާ ވަގުތު

އިއުލާނު | 16 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

އިއުލާނު | 10 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

އިއުލާނު | 10 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ބާތިލުކުރެވުނު މަގާމުތަކުގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީހު ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ދާއިމީ މަގާމުފުރާތަކަށް މީހުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އާއްމު އިންތިހާބުތައް ބާއްވަންޖެހެއެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ، އެގޮތުން ޕާޓީގެ އިންޓަރިމް ކައުންސިލްގެ ދައުރަށް ފަހު، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ޕާޓީއާއި ޕާޓީގެ އެކި ގުނަންތައް ހިންގާނެ ދާއިމީ ފަރާތްތައް އިންތިހާބުކޮށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 26 ވަނަ މާއްދާ