އިންތިހާބުތައް

ލޯކަލް ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން

SHARE

އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 27 ޑިސެމްބަރު 2023

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 04 ޑިސެމްބަރު 2023

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަންގައި ޑިމޮކްރެޓްސް ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 20 ނޮވެމްބަރު 2023

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 05 ނޮވެމްބަރު 2023