އިއުލާނުDEM/IUL/2024/010

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކުގައި ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ.

03 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪12:30 pm

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް 3 ފެބްރުއަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މި އިއުލާނާއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ.

1. ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ (ޓީ-01)

2. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (ޓީ-03)

Comments