އިއުލާނުDEM/IUL/2024/013

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

10 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪08:30 am

މި ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ލީޑަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 2 (ދޭއް) ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2. ޔޫސުފް ޝާހް، ދިލްޝާދުވިލާ، ނ. މިލަދޫ – ނަންއަނބުރާ ގެނެސްފައިވާތީ، ޕާޓީގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ލީޑަރުކަމަށް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1. މުޙައްމަދު މާސިހު (މާޗީ)، ސްޓޯން، ނ. ވެލިދޫ – އިންތިހާބުވެފައިވާކަން އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާނުކުރީމެވެ.

Comments