އިއުލާނުDEM/IUL/2024/014

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

10 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪08:30 am

މި ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 2 (ދޭއް) ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1. ފިތުރާ މުޙައްމަދު (ފިފީ)، ރޯޒީ، ގދ. ވާދޫ – ނަންއަނބުރާ ގެނެސްފައިވާތީ، ޕާޓީގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2. މުޙައްމަދު އަޒުވަރު، ފިނިހިޔާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ – އިންތިހާބުވެފައިވާކަން އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާނުކުރީމެވެ.

Comments