އިއުލާނުDEM/IUL/2024/015

ފާރަވެރި މަޖިލިސް - 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ސްޕޯކްސްޕާސަން އައްޔަނުކުރުން

16 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪08:30 am

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ މި ޕާޓީގެ ކެމްޕްއިން، ފާރަވެރި މަޖިލިސްގެ ކެމްޕޭން ސްޕޯކްސްޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނުކުރީމެވެ.

Comments