އިއުލާނުDEM/IUL/2024/017

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީއްޖާ

18 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪05:30 am

17 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީއްޖާ މި އިއުލާނާއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ.

1. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ (B02) - ވަގުތީ ނަތީޖާ

Comments