އިއުލާނުDEM/IUL/2024/019

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

23 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪11:30 am

17 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މި އިއުލާނާއެކު އާއްމު ކުރީމެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ ރައީސް އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

Comments